Jáki Szaniszló Társaság

 

 

Hírek – Interjúk

Római felhívás a mesterséges intelligencia etikájáért

Római felhívás a mesterséges intelligencia etikájáért

A Római felhívás a mesterséges intelligencia etikájáért egy hivatalos nyilatkozat, amely a Pápai Élet Akadémia, a Microsoft, az IBM, a FAO és az olasz innovációs minisztérium támogatásával 2020. február 28-án adtak ki. A felhívás célja a mesterséges intelligencia etikai keretének előmozdítása, és három hatásterület köré épül: etika, oktatás és jogok.

bővebben

A Társaságról

Megalakult a Jáki Szaniszló Társaság

A Jáki Szaniszló Társaságot a Pannonhalmi Főapátság és a Magyar Diplomáciai Akadémia hozta létre és feladata, hogy

a) olyan teológiai, filozófiai, jogelméleti és egyéb társadalomtudományi kutatásokat és ehhez kapcsolódóan kötetek megjelenését és disszeminációs események (különösen konferenciák, kerekasztal-beszélgetések) megvalósítását mozdítsa elő, amelyek a XXI. századi technológiákat, így különösen a mesterséges intelligenciát állítják vizsgálatuk középpontjába,

b) az MDA és a Pannonhalmi Főapátság fenntartásába tartozó intézmények e témakörhöz kapcsolódó képzéseit felkérésre szakmailag támogassa,

c) törekedjen a Pannonhalmi Főapátság területi régiójába tartozó célkitűzésék illeszkedő kezdeményezésekkel való együttműködésre.

Szimbolikus, hogy a kortárs technológiák egyik legnagyobb ígéretének filozófiai és teológiai vizsgálata Magyarországon ezáltal a bencésekhez is kapcsolódhat, akik történelmünk során számos ponton járultak hozzá a magyar nemzet lelki, kulturális, szellemi és gazdasági fejlődéséhez, pl. a korabeli modern mezőgazdaság, oktatás vagy kereskedelem terén. A 100 éve, 1924-ban született Jáki Szaniszló témát érintő munkásságán keresztül pedig a magyar bencés hagyomány ma is érvényes módon találkozik a mesterséges intelligencia teológiai és filozófiai kihívásaival.

A Társaság tanácskozásainak és eseményeinek helyszínét előzetes a Pannonhalmi Főapátság biztosítja.

Küldetésnyilatkozat

Valljuk, hogy Isten Szentháromságos, a teremtett világ az Ő műve és abban minden Rá mutat, ezért a látható világegyetem szemlélése „láthatatlan valóságokat, Isten örökkévaló hatalmát és istenségét tárja fel” (Róm 1,20)

Valljuk, hogy az egész látható teremtésben az ember az egyetlen lény, aki nemcsak a tudásra képes, hanem tud is e tudásról (Fides et Ratio, 25.)

Ezen hitünkre figyelemmel korunk technológiai fejlődésére, különösen is a mesterséges intelligenciára úgy tekintünk, mint ami lehetőséget kínál arra, hogy az ember mibenlétére es ezzel Istenhez fűződő kapcsolatára reflektáljunk, mert ez a keresztény ember szabad akaratából következő hozzáállás. (Fides et Ratio, 19.)

Tekintettel arra, hogy Jáki Szaniszló bencés szerzetes, aki kérlelhetetlen következetességgel képviselte a Katolikus hitet a racionalizmussal szemben a Teremtőnek a teremtésétől való abszolút megkülönböztetésében, egyúttal azonban a teremtésben való szüntelen jelenlétében, mint a keresztény gondolkodás központi elemében látta a tudományos haladás Katolikus olvasatát

elhatározzuk az ő neve alatt olyan Társaság létrehozását, amely

a társadalomban képviseli, hogy az ember, mint Isten képmás és teremtény Istenre nyitott és ezáltal az ember és a világ is több és komplexebb, mint amit az ember tudatával át tud fogni, és az ember által alkotott technológiáknak az emberiség javát kell szolgálniuk és a fejlődés középpontjába az embert kell állítani.

A Társaság tagjai

Dr. habil. Tóth András PhD

Dr. habil. Tóth András PhD

Elnök

tszvh. egyetemi docens, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke

Hornyák Levente

Hornyák Levente

Titkár

Közgazdász, portfólió menedzser, a Bencés Diákszövetség főtitkára

Nógrádi László

Nógrádi László

Társadalmi kapcsolatokért felelős tag

Korábbi közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő, a Bencés Diákszövetség elnöke

Könyvtárunk

A Társaság folyamatosan gyűjti Jáki Szaniszló műveit, amelyek közül jelenleg az alábbiak találhatók meg könyvtárunkban