A Társaság elsődleges célja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos teológiai és filozófiai kutatások, gondolkodások támogatása, ösztönzése.

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémia elnöke és Hortobágyi T. Cirill főapát úr együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Diplomáciai Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság között. A együttműködés célja közös szakmai és tudományos projektek megvalósítása a fiatal generációk képzése érdekében.

Megalakult a Jáki Szaniszló Társaság

A Felek megállapodtak a Jáki Szaniszló Társaság létrehozásáról is. A Társaság fő célja olyan teológiai, filozófiai és jogelméleti kutatások támogatása, amelyek a mesterséges intelligenciát állítják vizsgálatuk középpontjába.

A Társaság elnöke dr. habil. Tóth András (Gy1997), a GVH elnökhelyettese, társadalmi kapcsolatokért felelős tagja Nógrádi László (Ph1966), a Bencés Diákszövetség elnöke, titkára Hornyák Levente (Ph2008), a Bencés Diákszövetség főtitkára, további tagjai pedig a Pannonhalmi Főapátság és a Magyar Diplomáciai Akadémia által delegált szakemberek.

Szimbolikus, hogy a kortárs technológiák egyik legnagyobb ígéretének filozófiai és teológiai vizsgálata Magyarországon ezáltal a bencésekhez is kapcsolódhat, akik történelmünk során számos ponton járultak hozzá a magyar nemzet lelki, kulturális, szellemi és gazdasági fejlődéséhez, pl. a korabeli modern mezőgazdaság, oktatás vagy kereskedelem terén. A 100 éve született Jáki Szaniszló témát érintő munkásságán keresztül pedig a magyar bencés hagyomány ma is érvényes módon találkozik a mesterséges intelligencia teológiai és filozófiai kihívásaival.